Algemeen

Voor de afwerking van vloeren bestaan diverse methodes. Dit zijn lakken, oliën, impregneren, een combinatie van olie en was en een combinatie van impregnatie met was. Dit zijn de een en twee componentenafwerkingen.

De verwerking van de afwerking materialen verschilt per product en per houtsoort waarop het betreffende middel wordt aangebracht. Het uitgangspunt is dat de instructies zoals deze zijn vermeld op flessen, potten of blikken gevolgd moeten worden. In dit hoofdstuk worden daarnaast enkele algemene richtlijnen gegeven. Je mag hiervan afwijken als de instructies van de fabrikant daartoe aanleiding geven.

Klanten moeten actief worden geïnformeerd over de wijze waarop vloeren moeten worden onderhouden. Ook moeten klanten worden voorgelicht over de verschillende soorten onderhoud en afwerking. Bij gelakte vloeren moeten klanten zich er bewust van zijn dat een gelakte vloer lakonderhoud vergt. Water gedragen lak heeft bovendien een eensgezinds blekende werking. Verder moet de klant erop worden gewezen dat een gelakte vloer niet met veel water gereinigd mag worden. De vloer kan het beste worden gereinigd met een goed uitgewrongen dweil die slechts matig vochtig is.

Olie of was kan volledig door het hout worden opgenomen. Deze afwerkingen vergen op termijn minder onderhoud dan lak. Dit dient vermeld te worden aan de klant. Daarbij kan ook worden aangegeven dat het gebruik van vloeibare olie of was minder arbeidsintensief is dan het gebruik van gewone (vaste was).