Controlelijst ondervloer

 1. Vlakheid: De vlakheid van de vloer wordt gemeten volgens NEN 2741 middels een rei van een meter. De maximale afwijking mag 0,4% van de teillengte bedragen. Op 2 meter is dit dus 8 mm.
 2. Scheuren: Scheuren in de ondervloer worden visueel beoordeeld.
 3. Vochtgehalte: De meting geschiedt middels CM (carbidmethode). Je kunt ook meten met de Gann-elektrodemeter, maar deze meting wordt juridisch niet geaccepteerd. In een zandcementdekvloer of een betonvloer moet het vochtpercentage minder dan 2% bedragen. In een anhydrietvloer is de percentage 0,5%. Als vloerverwarming wordt aangelegd, moet het vochtpercentage in de zandcementdekvloer of in de betonvloer minder dan 1,8% bedragen. In de anhydrietvloer is dat in dit geval minder dan 0,3%.
 4. Vastheid: De meting wordt uitgevoerd met een ri-ri-apparaat of een staalborstel.
 5. Ruwheid: De ruwheid wordt visueel beoordeeld.
 6. Dilatatievoegen: De voegen worden visueel beoordeeld.
 7. Verontreiniging: De verontreiniging wordt visueel beoordeeld. De vloer moet schoon, stof en vetvrij zijn.
 8. Hoogteverschillen: Hoogteverschillen in de werkvloer.
 9. Temperatuur ondervloer: De meting gebeurt met de elektronische vochtmeter van Gann. Deze is voorzien van IR-infrarood temperatuurvoeler. De temperatuur moet lager dan 15 graden Celsius zijn.
 10. Temperatuur omgeving: De meting gebeurt met de elektronische vochtmeter van Gann. Deze is voorzien van IR-40 of een RF-T-28. De temperatuur moet lager dan 15 graden Celsius zijn.
 11. Relatieve luchtvochtigheid: De meting gebeurt met de elektronische vochtmeter van Gann. Deze is voorzien van een RF-T-voeler. De r.v. moet 50% tot 65% bedragen.
 12. Vloerverwarming en leidingen: De verwarmingsleidingen dienen 3 cm onder de bovenzijde van de dekvloer te liggen. De oppervlaktetemperatuur van de ondervloer mag maximaal 28 graden Celsius bedragen. Hieronder een voorbeeld van een controlelijst.

Type ondervloer | zandcementdekvloer, anhydrietvloeren, tegelvloer, natuursteenvloer, nieuwe houten vloer, bestaande houten vloer.

Constructietype ondervloer | Vrijdragend geventileerd, vrijdragend ongeventileerd, niet vrijdragend ongeventileerd met of zonder folie.

Toepassingsgebied

Entree, kantine, kantoorruimte………………………………………………………………….

 1. Vlakheid binnen de norm / buiten de norm: …………………………….mm

De afwijking mag maximaal 0,4% van de lengte van de rei bedragen.

 1. Scheuren wel/ geen scheuren. Aanwezige scheuren zijn ………….mm

Visuele beoordeling van de eventuele scheuren.

 1. Vochtgehalte CM……% bij ……….gram

Maximale precentages:

Cementdekvloer, betonvloer: 2,0%

Anhydrietvloer: 0,5%

Bij vloerverwarming zijn de waardes 0,2% lager.

 1. Vastheid voldoende/ onvoldoende

Gemeten via RiRi of staalborstel

 1. Ruwheid voldoende/ onvoldoende

Visueel beoordelen

 1. Dilatatievoegen wel/ geen dilatatievoegen.
 2. Verontreiniging wel/ geen verontreiniging aanwezig

Visueel beoordelen type verontreiniging……………………………………………

 1. Hoogteverschillen ………………………………………………………………………….mm

Meet eventuele hoogteverschillen van aansluitende bouwdelen ook op.

 1. Temperatuur ondervloer……………………………………………graden Celsius
 2. Temperatuur omgeving

De juiste omgevingstemperatuur is 18 tot 20 graden Celsius.

 1. Relatieve Luchtvochtigheid…………………………………………………………….%
 2. Vloerverwarming wel/ geen vloerverwarming aanwezig.

Vraag het verwarmings-protocol eventueel op wel/ geen verwarmings-protocol aanwezig.

Handtekening client……………………………………………………………

Plaats………………………………………………………………………………….

Datum……………………………………………………………………………….