Klimaatbeheersing

Hout is een natuurproduct. Door de poreuze structuur van hout reageert een plank op grote veranderingen in de temperatuur en de luchtvochtigheid. De klant moet niet alleen het normale onderhoud aan de vloer uitvoeren, maar ook de temperatuur en r.v. in de ruimte waar de houten vloer ligt, regelmatig controleren. Voor de luchtvochtigheidcontrole heeft de klant een zogenaamde hygrometer nodig. Een hygrometer heeft een schaalverdeling die meestal in drieën is verdeeld:

  1. Tussen 0% en 55%.
  2. Tussen 55% en 65%.
  3. Tussen 65% en 100%.

De luchtvochtigheid is te laag

Als de wijzer van de hygrometer tussen de 0% en de 55% staat, is de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte te laag. De houten vloer laat in het hout aanwezige vocht dan verdampen. Dit heeft als gevolg dat de planken (met name de soloplanken) kunnen gaan krimpen en bol kunnen gaan staan. De kans op zichtbare naden en kieren neemt dan toe. Om dit verschijnsel tegen te gaan, is het aan te raden de luchtvochtigheid op korte termijn te verhogen met een luchtbevochtiger. Dit apparaat houdt de luchtvochtigheid op peil door water te laten verdampen. Met name in de winter is dit nuttig. De relatieve luchtvochtigheid is in dar seizoen gedurende een langere periode (te) laag.

De luchtvochtigheid is goed

Als de wijzer van hygrometer tussen de 55% en 65% staat, is de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte in orde. Dit is niet alleen van belang voor de vloer, maar ook voor de meubels en de gebruikers van de ruimte. Bij een r.v. tussen de 55% en 65% en een temperatuur van 20 graden Celsius werkt de houten vloer niet of nauwelijks. Dit is dus een ‘gunstig klimaat’ voor de vloer.

De luchtvochtigheid is te hoog

Als de wijzer van de hygrometer tussen de 66% en 100% staat, is de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte te hoog. De houten vloer absorbeert de vochtige lucht, waardoor de planken kunnen gaan uitzetten in de zwelruimte. Als de hoge luchtvochtigheid niet op korte termijn afneemt, kan deze ruimte echter te klein zijn. De vloer komt dan onder spanning te staan, waardoor de delen iets hol kunnen gaan staan. In het ergste geval kan de vloer tussen de muren bol gaan staan.

Om dit verschijnsel tegen te gaan, is het van belang de luchtvochtigheid snel naar beneden te brengen. Dit kan door te ventileren (warme, vochtige lucht afvoeren). In de zomerperiode is de r.v. gedurende een langere tijd (te) hoog. Airconditioning of een luchtbevochtiger heeft dan een positief resultaat.

Adviezen

Plaats de hygrometer het liefst in het midden van de kamer, maar bij voorkeur in de buurt van een thermostaat. (Plaats de meter dus niet bij het raam of in de felle zon. Je kunt het apparaat ook beter niet in de keuken plaatsen, omdat tijdens het koken water verdampt.) Een hygrometer is een vrij nauwkeurig meetinstrument. Het moet één keer per jaar opnieuw worden geijkt.

Het opvolgen deze adviezen houdt niet in dat de vloer, niet, enigszins of nooit meer kan gaan werken. De hygrometer is niet meer dan een hulpmiddel. Het geeft alleen aan welke actie ondernomen moet worden. Bij vloerverwarming meer ook eens de luchtvochtigheid vlakbij de leefvloer dit is belangrijk om te kijken hoe de luchtvochtigheid is ten opzichte van het materiaal (hout, laminaat of pvc.)

Kruipruimtes

Indien de woning is voorzien van een kruipruimte, moeten de eventueel aanwezige ventilatieroosters geopend zijn en blijven. De roosters dienen aan beide zijden aan het huis aanwezig te zijn om de juiste ventilatiestroom te garanderen. Het kan nadelige gevolgen voor de vloer hebben indien deze roosters niet aanwezig of verstopt zijn. Zo kan de houten vloer hierdoor extra vocht opnemen, waardoor de vloer extreem uitzet en zelfs bol kan komen te staan. Als de klant voldoende zorg draagt voor ventilatie in de kruipruimte vervalt elke vorm van garantie.