Voorbeeldgrafiek: Voorbehandeling ondervloeren met Wakol (lecol)

Type ondervloer Voorwerk Voorstrijk Egaliseren Opmerking Lijm
1a cementgebonden dekvloer Stofzuigen Lecol D3074***

PU 235

Niet Niet 1620 of PU 230/ 260 Ms 250
1b cementgebonden dekvloer, sterk zuigend Stofzuigen Lecol D3074***

PU 235

Niet PU 235** instrooien met vuurgedroogd kwartszand PU 230/ 260 Ms 250
1c cementgebonden dekvloer, niet vlak Stofzuigen Lecol D3074***

PU 235

Wakol Z615 PU 235** instrooien met vuurgedroogd kwartszand PU 230/ 260 Ms 250
2a Anhydrietvloeren Stofzuigen en instabiel toplaagje afschuren Lecol D3074***

PU 235

Niet PU 235** instrooien met vuurgedroogd kwartszand PU 230/ 260 Ms 250
2b Tegelvloer geglazuurd Ontvetten met caustic soda en mechanisch opruwen, eventueel etsen Lecol D3074***

PU 235

Wakol Z615 Niet PU 230/ 260 Ms 250
2c Tegelvloeren ongeglazuurd/ natuursteen/ marmer Ontvetten met caustic soda Lecol D3074***

PU 235

Wakol Z615 PU 235** instrooien met vuurgedroogd kwartszand PU 230/ 260 Ms 250
3 houten ondervloer/ oude spaanplaat Vlakschuren en stofzuigen Lecol D3074***

PU 235

Wakol Z670 Losliggende/ krakende delen vastschroeven Eventueel 1620
4 Gipsvezelplaat Farmecell Schuren en stofzuigen Lecol D3074***

PU 235

Niet PU 235** instrooien met vuurgedroogd kwartszand PU 230/ 260 Ms 250
5 Monolithisch afgewerkte betonvloer Mechanisch opruwen (bv-kogel stralen) Lecol D3074***

PU 235

PU 235** instrooien met vuurgedroogd kwartszand PU 230/ 260 Ms 250
6a Epoxy-korreltapijt met een open structuur Ontvetten met caustic soda Niet Wakol Z615 Open structuur dichtzetten met egaline PU 230/ 260 Ms 250
6b dichte structuur Niet Niet Niet Let op: Spaanplaat boren en pluggen PU 230/ 260 Ms 250
7 gietvloeren PU en epoxy Mechanisch opruwen en stofzuigen Lecol D3074***

PU 235

Niet PU 235** instrooien met vuurgedroogd kwartszand PU 230/ 260 Ms 250
8 gietasfalt/ bitumen Mechanisch opruwen en stofzuigen Niet Niet Let op: Spaanplaat boren en pluggen Geen lijm adviseren
9 magnesiet/ vloeren/ steenhout Niet lijmen Niet Niet Niet

 

*Egaline dient te worden aangebracht met een minimale laagdikte van 2 mm.

** Binnen 24 uur rechtstreeks te verlijmen.